Maximum možného

10.08.2013 08:01

Denně jsme pod vlivem zkratkovitého a klipovitého marketingu, vše je snadné pouze je potřeba udělat akci A, a je to vyřešeno. 

Nepochybně se to přenáší i vnitřního prostředí firem, kde "cíle" jsou vyhlašovány se stejnou lehkostí. 

Pro rozvoj vnitřního prostředí organizace to však působí destruktivně. Jde o to dosáhnout maxima možného, co daná konkrétní situace umožňuje. Obtížně jsou dosahovány cíle, kterým brání v dosažení překážky, které si vytváří společnost sama svou existencí. Nejde o to budovat bezchybné a ideální procesy a prostředí, hledat dokonalé pracovníky. Vzhledem k tomu, že vnitřní prostředí společností se přenastavuje obtížně, většinou se protáčí pracovníci, v hledání "toho pravého, resp. těch pravých". Nejsou takoví.

 

Dosahovat maxima možného v realistickém pojetí znamená:

  • mít přehled o reálných procesech, měřit a následně ovlivňovat
  • brát v úvahu minulý vývoj a konkrétnívýchozí stav
  • nastavit reálné cíle, reálná koncový stav
  • vytvořit zpětnými vazbami a měřením cyklus požadavky - překážky - potřeby pro splnění požadavků
  • vyhnout se zkratkám, být důsledný
  • nastavit systém tak, aby se sám bránil odchylkám od směru

Naznačeným postupem se dají zvednout výkony o desítky procent, bez toho aby rostl trh a bez toho abychom rozšiřřovali kapacitu systému. Inpulsem bude zvyšování vnitřní efektivity činností.