Metoda

10.08.2013 07:35

Management je o pohybu a hledání rovnováhy, o nekonečných přechodech ze stavu současného do stavů budoucích. V optimálním případě má stav budoucí lepší parametry než stav současný. 

 

Zásadním problémem řízení organizace je nalezení dynamické rovnováhy mezi potřebou vnitřní optimalizace a stability a dynamiky spojené s flexibilitou navenek.

 

Organizace jsou zakládány pro dosažení synergického efektu z koordinované spolupráce jednotlivců.  V životním cyklu organizace se opakují situace, kdy je třeba redefinovat směřování, reagovat na vnější podmínky. Osvědčil se následující model pro orientaci, redefinici - jedná se o cyklus, který by měl být zabudován v každé vitální organizaci. Níže uvedené kroky probíhají vždy paraleně na základě nastavených zpětných vazeb.

 

Uvedené postupyjsou popisem PRINCIPŮ, metodickým přístupem. Vždy se uplatňují v KONKRÉTNÍCH podmínkách, které je mohou více či méně modifikovat - nikoli však zcela popřít.

 

 • rozpoznání řetězce příčin a následků a jejich prioritizace
 • definice výchozí situace a dosažení jejího sdílení 
 • založení systémů měření a monitoringu v časových řadách
 • na základě poznání reálného stavu definice požadovaného stavu a jeho sdílení
 • identifikace a odstraňování omezení bránící dosažení požadovaného stavu
 • pravidelná komunikace o pohybu, cyklický postup, reakce na odchylky
 • nastavení efektivity činností a aktivit a jejich strukturování (operativa, udržování chodu, projekty, akvizice)
 • budování komplementárního týmu a jeho průběžná optimalizace

 

V konkrétní organizaci, na základě konkrétních podmínek a situace je potřeba volit postup na základě poznání minulosti, zvyklostí, kultury dané organizace. Obecně však platí, že dynamizaci předchází vnitřní stabilizace, a existuje optimální postup pro danou organizaci v dané situaci. Výše uvedený cyklus slouží k jeho nalezení.

 • rozpoznání stavu a jeho příčin
 • vize optimální budoucnost, nastavení cílů
 • identifikace omezení bránících dosažení cílů
 • komunikace záměrů, získání shody a podpory
 • zavádění cyklické rutiny, omezování neurčitosti
 • standardy výkonosti, a jejich měření v čase
 • průběžný monitoring kde se nacházíme
 • stanovení oblastí ke zlepšení
 • optimalizace fungování 
 • trvalé zlepšování (opakování přechozího v pravidelných cyklech)