Pravý čas

08.10.2013 09:11

Efektivní kroky a rozhodnutí je potřeba udělat v objektivně pravý čas. Nemají se dělat předčasně (snaha vývoji poručit), ani reagovat opožděně, kdy důsledky neřešených problémů už destruují a rozkládají všechny souběžné procesy. A ani vyhledávat zástupné problémy, které mají zakrýt problém hlavní, který je nevůle řešit. 

Efektivní kroky se nesnaží bez  znalosti reálného stavu prudce otočit dosavadní tendence, ale postupně se znalostí věcí korigovat jejich běh směrem k žádanému cíli. K tomu je třeba znalosti současného stavu a definice toho, co se má dosáhnout.