Přístup přináší výsledek

09.08.2013 08:01

Výsledek, cíl, žádoucí stav.  V prostředí organizací bývá obtížné se na představě shodnout, zvláště tehdy pokud je stanovován bez ohledu výchozí stav a je příliš "ambiciózní".