Prodejní proces

21.08.2013 07:57

Prodejním procesem mám na mysli vzájemné působení klient, prodejce, vnitřního prostředí společností klienta a prodejce. To vše je ovliňováno navíc vnějšími podmínkami daného trhu, v daném čase.  

Prodejní proces má obvykle nízkou účinnost, každá optimalizace může posunout výkon společnosti k vyšším hodnotám. 

V souvislosti s takto pojatým přístupem se objevují další témata:

  • prodejní proces vs. prodejní techniky vs. prodejní styly

  • prodejní kanály v rámci jedné společnosti a jejich vzájemné působení (synergie vs. kanibalizace)

  • prodejní proces vs akvizice vs. crosseling

  • efektivita prodejního procesu a jak ji měřit