Mými stěžejními tématy jsou:

 • Organizační efektivita a optimalizace vnitřních procesů a činností
 • Vedení, harmonizace a rozvoj týmů
 • Monitoring a měření procesů a výkonů
 • Optimalizace a orientace prodejních týmů
 • Příprava a vedení projektů, řízení změn

Formou konzultací, interaktivních seminářů a workshopů pomohu v těchto situacích:

RESTRUKTUALIZACE FIREM
 • mapování aktuálního stavu a odhalování úzkých míst
 • návrh efektivních organizačních struktur a komunikačních map
 • optimalizace rutinních procesů
 • zavádění monitoringu, contorlingua reportingu
NÁVRHY SYSTÉMŮ MONITORINGU A CONTROLINGU
 • analýza potřeb vykazování
 • návrh struktury monitoringu a reportingu pro pro jednotlivé útvary a úrovně řízení
 • vykazovaní v časových řadách
 • segmentace klientů
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A PŘÍPRAVA ŘÍZENÍ ZMĚN
 • podpora při přípravě, definic cílového stavu, navržení etap a jejich naváznosti
 • oddělení operativy, rutinních činností, projektů a akvizicí
 • pomoc při přípravě zavádění změn - semináře a školení pro vedoucí pracovníky
VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ TÝMŮ
 • Základy sebe-pojetí, sebe-poznání, sebe-řízení, sebe-koučování (Kdo jsem a kam jdu?)
 • Základy timemanagenetu - TM I. až IV. generace a zvládání stresu (Co, kdy, jak, proč?)
 • Manažerské minimum - cíle, skupinový timemanagement a delegování (Směřujeme skupinu lidí)
 • Manažerské dovednosti - orientace, harmonizace, vedení a rozvoj týmu (Typologie týmů, styly vedení, komunikace uvnitř týmu, řešení konfliktů)
 • Základy vyššího managementu -  příprava a vedení projektů, řízení změn (Měníme směr)