OSOBNÍ ROZVOJ: sebepoznání, sebepojetí, sebeřízení

(01) Kdo jsem a kam jdu?

  • dovolit si být sám sebou
  • úspěch - relativní pojem
  • já versus role
  •